Vrijspraak in hoger beroep

Mr. Buchele heeft recentelijk in hoger beroep een vrijspraak bemachtigd voor een verdachte die eerder bij de rechtbank (zonder haar bijstand) was veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs. Bij de rechtbank had hij een gevangenisstraf opgelegd gekregen, maar in hoger beroep volgde alsnog een vrijspraak. Dit terwijl de verdachte bij de rechtbank een bekennende verklaring had afgelegd.

Wat ging hieraan vooraf?

De politie kreeg het vermoeden dat de man in kwestie onder invloed van drugs had gereden nadat hij zijn medewerking had verleend aan een speekseltest. Die test gaf een indicatie voor het gebruik van amfetamine en GHB. Vervolgens werd een arts ingeschakeld om bloed van de man af te nemen, zodat dit bloed nader onderzocht kon worden op de aanwezigheid van drugs.

 

De buisjes met bloed werden op het politiebureau bewaard en werden vervolgens, 13 dagen later, ontvangen door een laboratorium. Een aantal weken later volgde een rapportage van het laboratorium waaruit bleek dat er daadwerkelijk GHB en amfetamine in het bloed van de man waren aangetroffen. Dit rapport zorgde er in combinatie met de bekennende verklaring van de verdachte voor dat hij bij de rechtbank werd veroordeeld en een gevangenisstraf kreeg opgelegd.  

 

In hoger beroep raakte mr. Buchele betrokken bij de zaak. Zij heeft bij het gerechtshof gevraagd om de man alsnog vrij te spreken, omdat de regels rondom het bloedonderzoek niet waren nageleefd, waardoor in feite geen rechtsgeldig bloedonderzoek had plaatsgevonden. In het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer staan allerlei regels over het bloedonderzoek. In één van die regels staat dat het buisje met bloed, na de bloedafname, zo spoedig mogelijk naar een laboratorium moet worden gebracht om daar onderzocht te worden. Waarom zo spoedig mogelijk? Om te voorkomen dat het bloed bederft en de resultaten van het bloedonderzoek vervolgens niet meer betrouwbaar zijn.

Tegenwoordig bewaart de politie de buisjes met bloed op het politiebureau gelukkig vaak in een vriezer, bij -20 °C. Ook op het transport zou dit het uitgangspunt moeten zijn. Maar in dit dossier stond niets vermeld over de wijze van het bewaren of het transporteren van het bloed. En dus, zo betoogde mr. Buchele, konden we in deze zaak niet vaststellen hoe het bloed exact was bewaard, terwijl een periode van 13 dagen te lang is om te kunnen spreken van een bezorging die ‘zo spoedig mogelijk’ heeft plaatsgevonden. Daardoor ontstaat twijfel over de betrouwbaarheid van het bloedonderzoek. En dus vroeg mr. Buchele om te bepalen dat geen rechtsgeldig bloedonderzoek had plaatsgevonden.


Het gerechtshof ging hierin mee en volgde het verweer van mr. Buchele. Vervolgens bleef alleen de bekennende verklaring van de verdachte als bewijsmiddel over. Maar, om tot een veroordeling te kunnen komen, moeten er altijd minimaal twee bewijsmiddelen zijn. Alleen een bekennende verklaring is niet genoeg. En zo werd de verdachte in hoger beroep alsnog vrijgesproken!


Wordt u verdacht van rijden onder invloed? Overleg altijd met een advocaat voordat u een verklaring bij de politie aflegt, en laat het dossier vervolgens ook bestuderen door een advocaat. Uw advocaat kan controleren of alle voorschriften rondom het bloedonderzoek goed zijn nageleefd.

Mr Buchele heeft een toelichting gegeven op deze uitspraak bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Het interview, zoals opgenomen in de Koepelgevangenis in Arnhem, is te zien via deze link.