Wel veroordeeld, maar geen straf

Mr. Kriekaard heeft onlangs een jeugdige verdachte bijgestaan die werd verdacht van openlijk geweld, gepleegd tegen twee politieagenten. Hoewel er wel een veroordeling volgde, werd aan de verdachte geen straf opgelegd.

 

Bij openlijk geweld gaat het om het plegen van geweld, in het openbaar, door tenminste twee personen. Om veroordeeld te kunnen worden voor openlijk geweld moet de verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het geweld. De bijdrage hoeft niet persé van gewelddadige aard te zijn. Als een verdachte alleen aanwezig is bij een groep die geweld pleegt, dan is dat onvoldoende om te kunnen spreken van openlijk geweld. Per verdachte moet bekeken worden of de bijdrage aan het delict “van voldoende gewicht” is geweest.

In deze zaak werd de verdachte verweten dat hij zich schuldig had gemaakt aan openlijk geweld én dat het slachtoffer daardoor lichamelijk letsel had opgelopen. Mr. Kriekaard heeft bij de rechtbank naar voren gebracht dat niet kan worden vastgesteld dat het letsel door toedoen van de verdachte was ontstaan. Voor dat specifieke onderdeel, een zogenaamde strafverzwarende omstandigheid, werd de verdachte dan ook vrijgesproken.

 

Mr. Kriekaard heeft de rechtbank gewezen op alle persoonlijke omstandigheden van de verdachte, maar ook op het grote tijdsverloop (bijna 4 jaar tussen de pleegdatum en het moment van de uitspraak van de rechtbank!). De rechtbank zag geen meerwaarde meer in het opleggen van een straf. Daardoor werd de verdachte alleen “schuldig verklaard” en volgde er geen verdere strafrechtelijke consequentie.